اگر سفارش شما خسارت دیده است و یا سفارش اشتباهی دریافت کرده‌اید با ارسال عکس و مدارک مربوطه به ایمیل support@riishe.ir و یا تماس با ما، ما را در جریان اشتباه پیش آمده قرار دهید. درصورت ایرادی از طرف ما در اسرع وقت اقدام به حل مشکل کرده و با معذرت خواهی مجدد از شما دلجویی به عمل خواهد آمد.